top of page
team-gcc7a722fd_1920.jpg

CONSTEL·LACIONS FAMILIARS

Fes del teu camí, ocupa el teu lloc, deixa anar les lleialtats familiars i de repetir patrons, integra el teu sistema familiar i pren-ne la força de vida. Aplica-ho als àmbits que necessitis.

Les constel·lacions familiars són una eina terapèutica per a identificar i començar a sanar la causa d'un conflicte o situació de vida que estem vivint i que volem transcendir. Per exemple, quan sentim que es repeteixen patrons o que tenim bloquejos i limitacions en qualsevol àmbit de la nostra vida (aquests poden ser dins de la família, però també, en altres camps: treball, escola, parella, habitatge, economia, salut, etc.).⁠

Durant la sessió es representa el sistema familiar (o altres elements) de la persona que ve a constel·lar. Aquesta representació la fan persones que vénen a participar (representants), que també fan el seu propi treball personal en experimentar un rol i una situació de vida.

En les constel·lacions no hi ha casualitats, tant en el que es mostra com en els rols que toquen als participants, les persones connectem amb la nostra ànima i treballem el que ens és necessari en el moment de vida present.

Les constel·lacions familiars es realitzen a Igualada a Camins Teràpies, a Vilanova del Camí a Naturterapias i a Torredembarra a Spa i Salut

bottom of page